Need help? Click here or call 248-600-9541!

COVID-19 Những điều bạn cần biết (bằng nhiều ngôn ngữ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Tại đây bạn có thể tìm thấy những thông tin cơ bản về COVID-19, các hướng dẫn về những việc cần làm khi bạn cảm thấy không khỏe,  thông tin liên lạc, và trang web về các  nguồn hỗ trợ thiết yếu lân cận.

Những thông tin này đã được dịch sang nhiều thứ tiếng:

Tiếng Anh

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Trung

Tiếng Việt

Tiếng Ả Rập

Tiếng Ba Lan

Tiếng Hàn

Tiếng Nga

Tiếng Hindi

Tiếng Bồ Đào Nha

 

Subscribe to our Newsletter

Submit your email address to ensure you are updated whenever we post new content!

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

© 2020 All Rights Reserved

Follow Us

Powered by